niedziela, 14 maja 2017

Skala Apgar

Poświęcam jej odrębny post ponieważ chcę przybliżyć zakres bezpieczeństwa, który dzięki niej możemy odczuwać (jako osoby sprawujące opiekę nad noworodkiem). Niestety, czasami zdarza się, iż pomimo, że noworodek otrzymał maksymalną ilość punktów Apgar, jego stan w przeciągu najbliższych godzin lub nawet dni ulega znacznemu pogorszeniu, na skutek rozwijającej się infekcji lub niewykrytej wadzie wrodzonej. Pamiętajmy, że skala służy ocenie tylko w danej chwili i nie świadczy o stanie zdrowia w późniejszym czasie życia dziecka.

                           Skala Apgar powstała po to abyśmy mogli ocenić stan nowo narodzonego dziecka, w oparciu o badania i obserwacje, w kolejnych minutach życia: 3,5,10 czasem 15. Stworzyła ją w 1953r Virginia Apgar, amerykański anestezjolog. Polega ona na przyporządkowaniu (ocenie) pięciu parametrów dziecka:
1) czynności serca (tętna),
2) oddychania,
3) napięcia mięśniowego,
4) reakcji na bodźce (często jest to cewnik, którym drażni się nosek),
5) zabarwienia skóry,
    i odniesieniu się do niej w skali 0-2 punktowej, a następnie zsumowaniu tychże, co przekłada się na stan zdrowia malucha.

I tak, sumując:ObjawIlość punktów

0 pkt. 1 pkt. 2 pkt.
Czynność serca Brak, niewyczuwalna Poniżej 100 uderzeń na minutę Powyżej 100 uderzeń na minutę
Oddychanie Brak oddechu Nieregularny, wolny, płytki Regularny, donośny krzyk
Napięcie mięśniowe Brak napięcia, wiotkość ogólna Słabe, nieznaczne ruchy kończyn Silne, aktywne, energiczne ruchy
Reakcja na bodźce (np. wprowadzenie cewnika do nosa) Brak odruchu Nieznaczna reakcja, lekki grymas Normalna (kaszel, kichanie, krzyk)
Zabarwienie skóry Blada lub bladosina Głowa i tułów różowe, kończyny sine Różowe na całym ciele